ἄ-πτωτος

[341] ἄ-πτωτος, 1) dasselbe, Longin. 33, 6. – 2) bei Gramm. = ohne Casus, indeclinabel.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: