ἀ-ριγής

[350] ἀ-ριγής (ῥῖγος), ές, nicht frierend, Hippocr.; auch adv. ἀριγέως.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 350.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: