ἄ-ρεκτος

[348] ἄ-ρεκτος, p. = ἄῤῥεκτος, unvollendet, ungethan, Hom. Il. 19, 150.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 348.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: