ἀ-σίγητος

[370] ἀ-σίγητος, nicht verschwiegen. plauderhaft, Sp., τιϑήνη Nonn. D. 8, 335; u. öfter; κύκνοι 8, 229.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: