ὰ-σιγμο-ποιέω

[370] ὰ-σιγμο-ποιέω, ein Gedicht machen, in dem kein Sigma vorkommt, ἀσιγμοποιηϑεῖσα ᾠδή Ath. X, 455 c; vgl. Dion. Hal. C. V. p. 171, Schäf.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: