ἀ-στατέω

[374] ἀ-στατέω, unstät sein, schwanken, ἀστατοῦσα πόλου φορά Theo. Al. 4 (App. 39).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: