ἄ-στατος

[374] ἄ-στατος, 1) unstät, unbeständig, Sp.; ϑεωρία, unsicher, Pol. 6, 57. – 2) ungewogen, Nic. Th. 602.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: