ἀ-στεργ-άνωρ

[375] ἀ-στεργ-άνωρ, παρϑενία, Aesch. Prom. 900, ohne Liebe zum Manne, oder die Ehe nicht liebend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: