ἄ-στεπτος

[375] ἄ-στεπτος, nicht bekränzt, ungeehrt, Eur. Heracl. 441 τίς ἄστεπτος ϑεῶν;

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: