ἀ-στραβής

[376] ἀ-στραβής (eigtl. = ἀστραφής), ές, unerschüttert, κίων Pind. Ol. 2, 90; τρίγωνον, gerade, Plat. Tim. 73 b; nicht zu biegen, καὶ ἀδιάστροφος κανών Plut. ad princ. inerud. 2. – Adv., neben ἀτρέπτως Ael. H. A. 2, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: