ἀ-στρατ-ηγησία

[377] ἀ-στρατ-ηγησία, , Ungeschicklichkeit im Anführen eines Heeres, Dion. Hal. 9, 31, was vorher ἀπειρία τοῦ στρατηγεῖν heißt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: