ἀ-στρατ-ήγητος

[377] ἀ-στρατ-ήγητος, 1) nicht von einem Feldherrn angeführt, Ios. – 2) der nicht Feldherr gewesen, Ggstz ἐστρατηγηκώς Plat. Alc. II, 142 b. – 3) ein schlechter Feldherr, Arist. Polit. 5, 9; Cic. ad Att. 7, 13 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: