ἀ-σω-φρόνιστος

[382] ἀ-σω-φρόνιστος, nicht zur Besonnenheit, zur Vernunft gebracht; akt., nicht bessernd, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: