ἄ-σχολος

[382] ἄ-σχολος (σχολή), ohne Muße, beschäftigt, Pind. P. 8, 30; περί τι Plut. Timol. 12; εἴς τι, keine Zeit habend zu etwas, Her. 4, 77; ἄσχολον ποιεῖν τινα, mit folgdm. inf., abhalten, Plat. Legg. VIII, 831 c; Arist. pol. 5, 9. – Adv. ἀσχόλως, ἔχειν περίτι Dem. 33, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: