ἀ-σύγ-κλειστος

[379] ἀ-σύγ-κλειστος, unoerschlossen, nicht zusammen eingesperrt?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: