ἀ-σύγ-κλωστος

[379] ἀ-σύγ-κλωστος, durch das Schicksal nicht verbunden, unvereinbar, Cic. Attic. 6, 1; Synes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: