ἀ-συγ-κόλλητος

[379] ἀ-συγ-κόλλητος, nicht zusammengeleimt, Schol. Il. 14, 200.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: