ἀ-συγ-κόμιστος

[379] ἀ-συγ-κόμιστος, ungeerntet, nicht eingebracht, καρπός Xen. Cyr. 1, 5, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: