ἀ-σύγ-κρᾱτος

[379] ἀ-σύγ-κρᾱτος, = ἀσυγκέραστος, Plut. adv. Col. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika