ἀ-σύλωτοι

[379] ἀ-σύλωτοι ὦμοι, entblößte Schultern, Callim. Dian. 213, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: