ἀ-σύμ-βᾱμα

[379] [379] ἀ-σύμ-βᾱμα, τό, bei den Stoikern nach Priscian. 18, 1, 5 Ggstz σύμβᾱμα, incongruitas.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379-380.
Lizenz:
Faksimiles:
379 | 380
Kategorien: