ἀ-τίμητος

[386] ἀ-τίμητος, nicht geehrt, verachtet, Il. 9, 648. 16, 59; vgl. Xen. Hier. 9, 10; nicht abgeschätzt, ohne angegebenen Preis, ἀτίμητόν τι δοῦναι ἕνεκα τοῦ γάμου Is. 3, 35; δίκη od. ἀγών, nach Harpocr. ᾡ πρόςεστιν ἐκ τῶν νόμων ὡρισμένον τίμημα, ὡς μηδὲν δεῖν τοὺς δικαστὰς διατιμῆσαι Aesch. 3, 210; Dem. 21, 90. 55, 18; vgl. 27, 67, wo τιμητόν, eine gesetzlich bestimmte Buße, dem ἀτίμητον entgegensteht, was die Atimie einbegreift.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: