ἀ-τῑμάω

[386] ἀ-τῑμάω (τιμή), = ἀτιμάζω, verachten, beschimpfen, Il. 1, 11, durch Abschlagen einer Bitte; ξεῖνον Od. 14, 57. Auch Pind. P. 9, 83. Bei den Tragg. nur Soph. Ai. 1108 μὴ νῦν ἀτίμα ϑεούς. Bei Xen. Ath. 1, 14 ist für ἀτιμῶσιἀτιμοῦσι zu schreiben; ἀτιμήσαντες Plut. non posse 27.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: