ἀ-τολμέω

[387] ἀ-τολμέω (auch ἀτολμάω, Bekk. Thuc. 1, 124 für οὐ τολμῶντες aus mss.), nicht wagen, muthlos sein, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: