ἀ-τόλμητος

[387] ἀ-τόλμητος, nicht zu wagen, Ἄρης Aesch. Ag. 365; μόχϑος Ἑλλάδι Pind. I. 7, 11, Schol. ἀνυπομόνητος, δεινός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: