ἀ-τονία

[387] ἀ-τονία, , Abspannung, Mattigkeit, Plut. de vit. pud. 18; = ἀσϑένεια Luc. Nigr. 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: