ἀ-τονέω

[387] ἀ-τονέω, nicht angespannt, schwach, matt sein, Arist. probl. 26, 42; ὁδοιπορίαις Ep. ad. 752 (App. 252); vom Pferde, Plut. Cor. 25 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: