ὰ-τον-ώδης

[387] ὰ-τον-ώδης, ες, dasselbe, Leon. Al. 25 (IX, 350), Lesart des cod. Pal., Bdtg zweifelhaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: