ἀ-τυράννευτος

[390] ἀ-τυράννευτος, nicht von Tyrannen beherrscht, Thuc. 1, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: