ἀ-τύπωτος

[390] ἀ-τύπωτος, ungeformt, unausgebildet, καὶ ἄμορφος Plut. Symp. 2, 3, 2; Ael. N. A. 2, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: