ἀ-φανιστικός

[407] ἀ-φανιστικός, zerstörend, verderblich, Synes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: