ἀ-φανιστής

[407] ἀ-φανιστής, , Vertilger, Zerstörer, Plut. de aer. al. 4. l d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: