ἀ-φιλο-χρήματος

[412] ἀ-φιλο-χρήματος, Roichthum nicht achtend, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 412.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: