ἀ-φλέγμαντος

[413] ἀ-φλέγμαντος, 1) unentzündet, Arist. Probl. 1, 33, vor Bekk. nach einigen mss. ἀφλέγματος. – 2) Entzündung verhütend, Theophr.; τράπεζαι Ion bei Plut. Symp. 6 prooem., gesunde, nicht erhitzende Kost. – 3) ohne Schleim, von gesunden, nicht durch Schlemmerei verdorbenen Säften, Hipp.; ἀφλ. τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς, gesund an Leib u. Seele, Diosc. bei Ath. I, 10 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 413.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: