ἄ-φλεκτος

[413] ἄ-φλεκτος, nicht verbrannt, βωμοῖς. – πέλανοι Eur. Hel. 1334; nicht am Feuer zubereitet, Ap. Rh. 1, 1074.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 413.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: