ἀ-φύλλωτος

[416] ἀ-φύλλωτος, πέτρα Soph. frag. 281, unbelaubt, unbewaldet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: