ἀ-φύρητος

[416] ἀ-φύρητος, nicht gemischt, nicht geknetet, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: