ἀ-χειρο-τόνητος

[417] ἀ-χειρο-τόνητος, nicht (durch Handaufheben) erwählt, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: