ἄ-χειρος

[417] ἄ-χειρος (χείρ), ohne Hände. Bei Xen. Cyr. 3, 3, 45 τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα, der Rücken.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: