ἀ-χρειο-γέλως

[419] ἀ-χρειο-γέλως, ὅμῑλος, zur Unzeit od. über alberne Dinge lachend Cratin. bei Hephaest. p. 84; vgl. B. A. p. 475.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: