ἀ-χρεῖος

[419] ἀ-χρεῖος, fem. ἀχρεία Eur. Suppl. 302; Theophr.; ion. u. ep. ἀχρήϊος (χρεία); 1) nutzlos, unnütz, neben ἀνωφελής Xen. Mem. 1, 2, 54; Tragg. u. in Prosa oft, vgl. Thuc. 2, 40; ἡλικία ἀχρεῖος, das schwache Alter 2, 44; Plat. mit inf., ἄλλο ἔργον πράττειν, Rep. II, 371 b. – 2) unschicklich, thöricht, ἀχρήϊος ἀνήρ, ein Thor, Hes. O. 299; Hom. ἀχρεῖον ἰδών, Il. 2, 269, vom Thersites, der Schläge bekommen hat, er sah albern vor sich hin; vgl. Scholl. Herodian. u. Aristonic.; ἀχρεῖον ἐγέλασσεν, von der Penelope, sie lachte verstellt, Od. 18, 163, eigtl. unnütz, zur Unzeit, denn sie hatte Sorgen; von Hunden, ἀχρεῖον κλάζοντε Theocr. 25, 72, unnütz, d. i. freundlich bellend. Die Erkl. der Alten ἀχρεῖον = ἀσϑενές paßt, wie Döderlein lectt. Hom. I p. 4 zeigt, auf Her. 1, 191 τὸ ἀχρήϊον τοῠ στρατοῦ; 2, 44; Pol. 3, 64. Auch bei Xen. öfter von Soldaten, zur Schlacht untauglich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: