ἀ-χρημάτιστος

[419] ἀ-χρημάτιστος ἡμέρα, ein Tag, an dem keine öffentlichen Geschäfte betrieben werden, Plut. qu. R. 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: