ἀ-χρηματία

[419] ἀ-χρηματία, , Geldmangel, Armuth, Thuc. 1. 4 u. oft bei Sp.; auch ἀχρημασία (?), s. Lob. Phryn. 507.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: