ἀ-χόρευτος

[419] ἀ-χόρευτος, der nicht mittanzt, vom Chor ausgeschlossen ist, Plat. Legg. II, 654 a; – nicht mit Tänzen gefeiert, trauervoll, ὀνείδη Soph. El. 1058; ἄτας ἀχορεύτους κελαδεῖν Eur. Troad. 121.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: