ἄ-χορδος

[419] ἄ-χορδος (χορδή), ohne Saiten, oder Saiteninstrumente, μέλος Arist. rhet. 3, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: