ἀ-ψαυστέω

[420] ἀ-ψαυστέω, nicht berühren, App. bei Suid., Poll. 1, 9, ἀψαυστούμενος = ἄψαυστος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: