ἀ-ψαυστί

[420] ἀ-ψαυστί, adv. zum folgdn, Plut. Symp. 4, 2, 4. ἄ-ψαυστος, 1) unberührt, Her. 8, 41 u. Folgde; nicht zu berühren, Thuc. 4, 97. – 2) nicht berührend, τινός Soph. O. R. 969; Ap. Rh. 2, 113.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: