ἀ-ψευδής

[421] ἀ-ψευδής, ές, nicht lügend, truglos, neben ἀληϑής, vom Nereus, Hes. Th. 233; ἄκμων Pind. P. 1, 86, in Beziehung auf die Zunge; ϑεός Eur. Or. 364; μαντεῖον Her. 1, 49; öfter bei Plat.; sich nicht irrend, καὶ μὴ πταίων τῇ διανοίᾳ Theaet. 160 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: