ἀ-ψευδέω

[421] ἀ-ψευδέω, nicht lügen, Soph. Trach. 469; Ar. bei B. A. 13; neben ἀληϑεύω Xen. Cyr. 5, 2, 8; κατ' ἀγοράν Dem. Lept. 9; Harpocr. ἔοικε περὶ τῶν ὠνίων κεῖσϑαι. Bei Plat. neben τὰ ὄντα δοξάζειν, sich nicht irren, Theaet. 199 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: