ἀ-ψεύδεια

[421] ἀ-ψεύδεια, , Truglosigkeit, Wahrheit, Plat. Rep. VI, 785 c; Arist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: